PRIVACYBELEID

DOEL

Het doel van het beleid inzake persoonlijke gegevens van Witt Hvidevarer A/Ss is uitleg geven over de manier waarop wij de persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die u aan ons verstrekt door met ons handel te drijven of door onze website te bezoeken. Als u handel met ons drijft, wordt u actief gevraagd om uw persoonlijke informatie te verstrekken, en wordt aan u uitgelegd hoe Witt Hvidevarer A/S uw persoonlijke informatie verwerkt met het betreffende doeleinde.


In het kort over Witt Hvidevarer A/S

Witt Hvidevarer A/S is een privaat bedrijf dat voornamelijk handel drijft met andere bedrijven, maar ook rechtstreeks met particuliere consumenten. Witt Hvidevarer A/S is gevestigd te Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denemarken, CVR-nr.: 20981075, tel. 7025 2323, e-mail info@witt.dk

Contactpersoon voor vragen over persoonlijke gegevens: Henrik Hjort Nielsen

Doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonlijke informatie door Witt Hvidevarer A/S

Witt Hvidevarer A/S verzamelt op twee manieren informatie over u:

  • Doordat u zelf informatie aan ons verstrekt
  • Door middel van cookies

Witt Hvidevarer A/S verzamelt persoonlijke informatie binnen de kaders van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming en de Deense wet inzake gegevensbescherming. U wordt in twee gevallen gevraagd om informatie te verstrekken aan Witt Hvidevarer A/S: wanneer u handel drijft met Witt Hvidevarer A/S en wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief, stemt u ermee in dat wij uw informatie bewaren, zolang u uw instemming niet intrekt. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan informatie die in een andere context wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u handel drijft met Witt Hvidevarer A/S.

Als u handel drijft met Witt Hvidevarer A/S, zijn wij genoodzaakt om informatie over u in te winnen om ons deel van het contract te kunnen nakomen. Wij hebben bijvoorbeeld uw naam en adres nodig om het product aan u te kunnen leveren. Vaak is het ook handig dat wij uw telefoonnummer aan de vervoerder kunnen overleggen, zodat deze contact met u kan opnemen mochten er problemen met de verzending ontstaan. Wij zijn volgens de boekhoudingswet verplicht om deze informatie vijf jaar lang te bewaren. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan informatie die in een andere context aan Witt Hvidevarer A/S wordt verstrekt.

Elke keer dat u een van de websites van Witt Hvidevarer A/S bezoekt, bv. www.wittpizza.com of de Facebook-pagina van Witt Hvidevarer A/S, verzamelt Witt Hvidevarer A/S via cookies informatie hierover. Witt Hvidevarer A/S gebruikt deze informatie om uw ervaring te verbeteren, om het gebruik van afzonderlijke onderdelen van de websites te evalueren en om ons aanbod van de aan u getoonde inhoud op de website te ondersteunen.

Witt Hvidevarer A/S registreert via cookies gegevens over uw activiteiten met betrekking tot verschillende websites en diensten binnen het Witt Hvidevarer A/S-universum. Deze informatie wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens die u eventueel zelf hebt verstrekt aan Witt Hvidevarer A/S. Witt Hvidevarer A/S maakt gebruik van verschillende tools voor analyses, waaronder Google Analytics, die Witt Hvidevarer A/S helpen statistische gegevens over het gebruik van de websites te verzamelen. Tevens wordt informatie over uw gedrag verzameld via cookies als u de Witt Hvidevarer A/S-apps gebruikt.

Beveiliging van verwerking

Wij garanderen de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de persoonlijke informatie die wij verwerken door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Onze technische veiligheidsmaatregelen omvatten de bescherming van de IT-ondersteuning die wij toepassen op onze bedrijfsvoering. Onze organisatorische veiligheidsmaatregelen omvatten onze richtlijnen en beleidsregels die onze medewerkers moeten naleven. Wij verbinden hier consequenties aan en wij leiden onze medewerkers hierin voor zover nodig op. Onze beveiliging van verwerking van persoonlijke informatie omvat ook onze garantie van wettige verwerking, die er onder andere uit bestaat dat wij ons houden aan de verwerkingsprincipes die zijn uiteengezet in de wetgeving inzake persoonlijke gegevens, en dat wij garanderen dat wij beschikken over een wettelijke grondslag voor de verwerking.

Het bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang dat relevant is in verhouding tot de doeleinden waarmee deze is verzameld, tenzij wij gebonden zijn aan overige wetgeving die Witt Hvidevarer A/S verplicht om de informatie langer te bewaren. De informatie wordt vervolgens gewist.

Het recht om uw instemming in te trekken
Indien u ermee hebt ingestemd dat Witt Hvidevarer A/S uw persoonlijke informatie verwerkt, bv. in verband met aanmelding bij de nieuwsbrief van Witt Hvidevarer A/S, kunt u uw instemming op elk moment intrekken. Als u uw instemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van onze verwerking van uw persoonlijke informatie in het kader van de eerder verstrekte instemming, tot het moment waarop u uw instemming hebt ingetrokken. Als u uw instemming intrekt, geldt dit dus pas vanaf het moment dat u dat doet.

Het recht op inzage in informatie
U beschikt over het recht op inzage in de informatie die wij over u verwerken.

Recht op correctie
U beschikt over het recht om onjuiste informatie over uzelf te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
In specifieke gevallen beschikt u over het recht om informatie over uzelf te laten verwijderen voordat het tijdstip voor de algemene verwijdering is aangebroken.

Recht tot beperking van verwerking
In bepaalde situaties beschikt u over het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te laten beperken. Als u beschikt over het recht om de verwerking te laten beperken, mogen wij (afgezien van het bewaren van informatie) de informatie uitsluitend verwerken met uw instemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht, of om een persoon of aanzienlijke maatschappelijke belangen te beschermen.

Recht op bezwaar
U beschikt in bepaalde gevallen over het recht om bezwaar te maken tegen onze verder wettelijke verwerking van uw persoonlijke informatie.

U beschikt ook over het recht om bezwaar te maken tegen registratie in verband met wettelijke bepalingen over de gegevensbanken van massamedia.

Recht op overdracht van informatie (gegevensportabiliteit)
In bepaalde gevallen beschikt u over het recht om uw persoonlijke informatie te ontvangen in een gestructureerde, machinaal leesbare indeling en om de informatie ongehinderd van de ene gegevensverwerker naar de andere te laten overdragen. U kunt meer over uw rechten lezen in de handleiding van de toezichthoudende autoriteit Datatilsynet op www.datatilsynet.dk

Klacht indienen bij Datatilsynet
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij Datatilsynet als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. De contactgegevens van Datatilsynet vindt u op www.datatilsynet.dk

Als uw klacht betrekking heeft op de verwerking van informatie in verband met de wet inzake gegevensbanken van massamedia, moet u zich wenden tot de commissie voor klachten over de media, Pressenævnet.

Ons beleid voor persoonlijke gegevens bijwerken

Van tijd tot tijd zijn wij genoodzaakt om dit beleid inzake persoonlijke gegevens bij te werken. Wij nemen ons beleid inzake persoonlijke gegevens regelmatig door om er zeker van te zijn dat het actueel en wettelijk is en voldoet aan de geldende wetgeving en principes inzake bewerking van persoonlijke informatie.

Laatst bijgewerkt 11-1-2022.