PRIVATLIVSPOLITIK

FORMÅL

Formålet med Witt Hvidevarer A/Ss persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du afgiver til os ved at handle med os, eller ved at besøge vores hjemmesider. Når du handler med os vil du aktivt blive bedt om at afgive personoplysninger, og du vil blive oplyst om, hvordan Witt Hvidevarer A/S behandler dine personoplysninger til formålet.


Kort om Witt Hvidevarer A/S

Witt Hvidevarer A/S er en privat virksomhed der primært handler med andre virksomheder, men også direkte med private forbrugere. Witt Hvidevarer A/S har administrationskontor på Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, CVR-nr.: 20981075, tlf. 7025 2323, e-mail info@witt.dk

Kontaktperson for persondataspørgsmål: Henrik Hjort Nielsen

Formålene med og retsgrundlaget for Witt Hvidevarer A/S' behandling af dine personoplysninger.

Witt Hvidevarer A/S indsamler oplysninger om dig på to måder:

  • Ved at du selv afgiver oplysninger til os
  • Ved brug af cookies

Witt Hvidevarer A/S indsamler personoplysninger indenfor rammerne i den europæiske databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov. Du vil blive bedt om at afgive oplysninger til Witt Hvidevarer A/S i to tilfælde, når du handler med Witt Hvidevarer A/S, eller hvis du siger ja til at modtage vores nyhedsbrev. Siger du ja til at modtage vores nyhedsbrev, har du givet samtykke til at vi opbevarer dine oplysninger så længe du ikke tilbagekalder dit samtykke. Disse oplysninger vil ikke blive kædet sammen med oplysninger givet i andre sammenhænge, når du f.eks. handler med Witt Hvidevarer A/S.

Når du handler med Witt Hvidevarer A/S, bliver vi nød til at indhente oplysninger om dig for at opfylde vores del af kontrakten. Vi har f.eks. brug for navn, adresse for at kunne levere produktet til dig. Det vil også ofte være en hjælp for fragtmanden at vi kan videregive dit telefonnr. så han kan komme i kontakt med dig hvis der skulle opstå problemer med forsendelsen. Disse oplysninger er vi forpligtet af bogføringsloven til at opbevarer i 5 år. Dine oplysninger vil ikke blive kædet sammen med andre oplysninger indhentet af Witt Hvidevarer A/S til andet formål.

Når du besøger en af Witt Hvidevarer A/S' hjemmesider, f.eks. www.wittpizza.com eller Witt Hvidevarer A/S' Facebookside, indsamler Witt Hvidevarer A/S via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Witt Hvidevarer A/S til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiderne og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på hjemmesiderne.

Witt Hvidevarer A/S registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester i Witt Hvidevarer A/S universet. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Witt Hvidevarer A/S. Witt Hvidevarer A/S bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår Witt Hvidevarer A/S med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiderne. Der opsamles ligeledes oplysninger om din adfærd via cookies, når du anvender Witt Hvidevarer A/Ss apps.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang. Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikre en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de er indsamlet til, medmindre vi er bundet af anden lovgivning der forpligter Witt Hvidevarer A/S til at opbevarer oplysningerne længere. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage
Såfremt du har afgivet et samtykke til Witt Hvidevarer A/Ss behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til Witt Hvidevarer A/Ss nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis der er tale om en klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser, indgives klagen til Pressenævnet.

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger.

Sidst opdateret 11/01-2022.